Grävtjänst är det lilla företaget med helhetslösningar. 

Inga jobb är varken för små eller för stora. 

Vi har goda samarbeten med lokala entreprenörer vilket stärker 

möjligheterna för att just ditt projekt ska lyckas.

Vi erbjuder privat som företagskunder maskintjänster i hela Kalmar län. 

Exempel på jobb vi utför är:

- Husdräneringar

- Grundarbeten

- Tomtplanering

- Kabelschakter

- Enskilda avlopp

Vi erbjuder även försäljning av:

- Ved

- Grus

- Jord

- Sand

Telefon0738245810